Американската компания TeraWulf, специализирана в добива на биткойни, е първата в страната, която стартира ферма за добив, задвижвана 100% от ядрен реактор. Въпросното съоръжение е Nautilus Cryptomine в Пенсилвания – фермата разполага с 8000 машини за добив. Общият капацитет на това съвместно съоръжение с Cumulus Coin е 200 MW.

Делът на TeraWulf в съоръжението до момента е 50 MW – то ще бъде напълно функциониращо през май, а компанията е пуснала 8 хил. машини за началната фаза, което дава комбиниран капацитет от около 1 Ehash/s. През следващите седмици TeraWulf ще пусне в експлоатация още 8000 единици на Nautilus, за да достигне 1,9 Ехаѕ/s. Компанията също така се стреми да увеличи дела си в съоръжението с още 50 MW в дългосрочен план.

Добивът на биткойни, захранван директно с ядрена енергия, е изключително печеливш, тъй като ядрената енергия предлага едни от най-ниските цени на електроенергията на пазара, заяви Пол Прагер, председател и главен изпълнителен директор на TeraWulf. През следващите пет години цената на kWh за компанията ще бъде едва 0,02 долара. Компанията разполага с още едно съоръжение, наречено Lake Mariner в Ню Йорк – то е нейна собственост – и скоро ще бъде пусната в експлоатация нова сграда на този обект, която ще увеличи потреблението на енергия до 110 MW. В началото на второто тримесечие TeraWulf ще има 50 000 работещи миньори, които ще консумират 160 MW с общ капацитет от 5,5 Ehs/s.