Заплахите за биткойн от пускането на фючърси

CME Group, която е най-голямата борса за деривативни инструменти в света, както и една от най-старите, стартира търговията с биткойн фючърси на 18 декември, докато CBOE Global Markets, която е собственик на чикагската борса за опции (CBOE) и BATS Global Markets, планира да изпревари CME, като пусне фючърси на криптовалутата още на 10 декември.

На теория това отваря вратите за институционалните и дребните инвеститори, които искат да участват в търговията с биткойн, но по някаква причина (вътрешни правила или избягването на риска, свързан с не дотам разбираеми борси и портфейли) не могат да търгуват истинския биткойн, пише Ноел Аксън в CoinDesk.

Според някои, това очаквано увеличение на интереса е част от причината цената на биткойна да избухне напоследък и да достигне нива от над 15 000 долара (което, предвид факта, че стартира годината на 1 000 долара, е феноменално).

Ако това обаче е вярно, тук може би се пропуска нещо: защо пазарът смята, че в резултат на това ще има огромно търсене за самия биткойн?

Кратко обяснение

Първо, кратко обяснения на това как действат фючърсите: да кажем, че вие смятате, че цената на XYZ, която в момента е 50 долара, ще нарасне до 100 долара за два месеца.

Някой ви предлага възможността да приемете да платите 80 долара за XYZ след два месеца. Вие приемате, което означава, че току-що сте си “купили” фючърсен контракт.

Ако познаете, ще платите 80 долара за нещо, което струва 100 долара. Ако обаче сгрешите и цената е по-ниска, тогава ще платите повече, отколкото XYZ струва на пазара и няма да сте доволни.

Също така, ако смятате, че XYZ ще поевтинее, можете да “продадете” фючърсен контракт – приемате да доставите XYZ след два месеца срещу определена цена, да кажем 80 долара. Когато това време дойде, купувате XYZ на пазарната цена и го доставяте на притежателя на договора срещу обещаната сума.

Ако сте прави и пазарната цена е по-ниска от 80 долара, сте заработили печалба.

В добавка към това простичко обещание има най-различни хибридни стратегии, които включват задържане на съответния актив и хеджиране: например, задържате XYZ и продавате фючърсен контракт (приемам да продам) на по-висока цена.

Ако цената се покачи, печелите пари от съответния актив, но губите от фючърсния договор, а ако цената падне, ситуацията е обратна. Друга често използвана стратегия е купуването и продаването едновременно на фючърси.

В момента има фючърси за най-различни суровини и финансови инструменти, които също така носят различни условия.

Това е една сложна сфера, в която се движат много пари. Фючърсният пазар на злато е близо 10 пъти по-голям от пазара на физическо злато.

Как е възможно това? Как може да има повече фючърсни контракти, отколкото реално злато?

Това е така, защото не ви се налага да доставяте златото при сетълмента на контракта. При много фючърсни договори сетълментът включва парично плащане – вместо физическата доставка за продажбата, купувачът получава разликата между цената на фючърсите (договорената цена) и спот цената (пазарната цена).

Ако гореспоменатият XYZ контракт е сключен на такава основа и пазарната цена е 100 долара, в края на двата месеца (както сте прогнозирали), вместо да получите XYZ, вие ще получите 20 долара (разликата между пазарната цена от 100 долара и 80-те долара, които сте приели да платите).

Контрактите както при CME, така и при CBOE, се сключват по този начин, а не срещу доставка на реален биткойн.

По тази причина пазарът на биткойн фючърси вероятно ще стане още по-голям от реалния пазар на биткойн.

Странични ефекти

Това е важно. Защо? Защото на институционалните инвеститори ще им хареса. Мащабите и ликвидността не стресират толкова много хеджфонд мениджърите.

Пазарът на биткойн изглежда е въодушевен по отношение на всичките пари, които ще се излеят по посока на криптовалутата в резултат на търговията с фючърси. Това е частта, която е неразбираема.

Вярно е, че възможността за получаване на достъп до този мистериозен актив, който носи невероятна доходност на регулирана и ликвидна борса, без съмнение ще привлече сериозни пари. Много фондове, на които им е забранено да търгуват с “алтернативни активи” или на нерегулирани борси, сега ще имат възможност да се включат в търговията.

Възможността за използване ливъридж за увеличаване на и без друго огромната доходност почти сигурно ще привлече фондове, които имат нужда от това допълнително предимство.

Всичките тези пари обаче няма да се наливат на биткойн пазара. С тях ще се купуват синтетични деривати, които изобщо не влияят пряко на биткойна.

На всеки 100 млн. долара (или колкото и да са), които даден хеджфонд Х вложи в биткойн фючърси, никакви допълнителни пари няма да се влеят в самия биткойн. Тези фючърси не изискват притежанието на реални биткойни, дори и при падежа на контракта.

Разбира се, мнозина ще заявят, че все повече фондове ще имат интерес в това да притежават реални биткойни сега, след като могат да хеджират тези позиции.

Ако въпросният хеджфонд Х може да компенсира потенциалните си загуби с търговия с фючърси, тогава той ще има по-голямо желание да купува биткойн – макар че защо фондът би позволил потенциалната му печалба да се намалява със същата търговия с фючърси.

И защо да притежаваш реални биткойни, когато можеш да реализираш сходни печалби, като търгуваш само синтетични деривативни инструменти?

Това е най-притеснителната част. Защо да купуваш биткойн, когато можеш да минеш само с фючърсния контракт? Или комбинация от фючърсни контракти, която или увеличава потенциалните ви печалби или ограничава потенциалните ви загуби?

С други думи, притеснителното е, че институционалните инвеститори, които биха купили истински биткойни заради потенциалната им доходност, сега просто ще се насочат към пазара на фючърси. По-чист, по-евтин, по-безопасен и по-регулиран.

Внимавайте

Нещо, което е още по-притеснително, е вероятността институционалните фондове, които вече са купили биткойн (и са вдигнали цената до настоящите нива) да решат, че официалният пазар на фючърси е по-безопасен. И да започнат да продават.

Възможно е търсенето на биткой фючърси и оптимизмът в сектора като цяло да вдигнат цените на фючърсите (с други думи, ще има повече търсене за контракти, при които купувачът приема да купи на 20 000 долара след година, отколкото за контракти, при които приема да купи на 12 000 долара. Пазарът обаче е странно нещо).

Това най-вероятно ще повлияе на цената на реалния биткойн.

Пускането на фючърси на ликвидни борси пък увеличава вероятността щатската Комисия по ценни книжа и борси да одобри борсово търгуван биткойн фонд (ETF). Това би привлякло още средства на вече пренаселения пазар.

В същото време е възможно институционалните инвеститори, които са отрицателно настроени относно перспективите пред биткойн (а такива не липсват), да използват фючърсния пазар, за да вложат пари в тази посока.

Много по-лесно е да се продаде фючърсен контракт с по-ниска от пазарната цена, отколкото реално да се скъси биткойн. Тези инвеститори може да изпратят сигнали на пазара на реални биткойни, които да сринат цените.

Ливъриджът във фючърсните контракти, особено при тези, при които сетълментът е чрез парично плащане, може да увеличи волатилността при евентуален спад в цените.

Това е доста страшно.

Ръстът на пазара фючърси позиционира биткойна повече като суровина, отколкото като валута, и още повече като инвестиционен актив, отколкото като технология, която има потенциала да промени финансите.

И така, докато пазарът изглежда приветства жизнерадостно пускането на биткойн фючърси не на една, а на две борси в следващите две седмици, ние наистина би трябвало са считаме това като края на началото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *