ЕС подготвя регулация на виртуалните валути

Европейският съюз планира да наложи форма на частична регулация на пазара на виртуални валути.

В края на миналата седмица Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз са постигнали политическо споразумение около предложението за изменение на директивата с текстове против пране на пари и финансиране на тероризма, съобщават от пресцентъра на институцията.

Предложението за изменение и допълнение предвижда всички посредници при операции с виртуални валути да станат „задължени лица“ по смисъла на директивата, установяваща мерки против прането на пари.

Това ще задължи европейските онлайн борси за търговия с криптовалути, както и операторите на дигитални портфейли, да създадат възможност за „поддържане на централна база данни, достъпна за Звената за финансово разузнаване, в която се регистрират самоличността на ползвателите и адресите на портфейлите, както и формуляри за самостоятелна декларация, предназначени за ползвателите на виртуални валути“.

Освен това, тези компании ще трябва да съобщават и за съмнителни активности от конкретни потребители.

„Понастоящем преводите на виртуални валути не се наблюдават по никакъв начин от публичните органи в ЕС, тъй като не са определени конкретни обвързващи правила нито на равнището на съюза, нито от отделните държави членки, в които да се посочат условията за такова наблюдение.

С цел да се реагира адекватно на рисковете е от изключително значение да се осигури регулаторна рамка за функционирането на платформите за обмен, както и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, които контролират достъпа, за да се осигури достъп на обществеността до различните схеми с виртуални валути.

В качеството си на задължени субекти съгласно 4ДБИП (Директивата), подобно на финансовите институции, те ще бъдат обхванати от задължението да прилагат превантивни мерки и да докладват за съмнителни сделки“, пише в предложението за изменение на директивата.

„Що се отнася до защитата на данните, определят се нови задължени субекти, които ще трябва да обработват лични данни (т.е. чрез извършване на комплексна проверка на клиента). Това ново задължение, въведено поради съображения, свързани с обществената политика, се балансира с въвеждане на ясни определения на задължените субекти, които са информирани относно новите задължения, на които подлежат (събиране и обработване на лични финансови данни онлайн), и относно специфичните за тези задължения елементи, свързани със защита на данните“, става ясно от текста на предложението.

Предвижда се държавите-членки на ЕС да гарантират, че всички борси и портфейли за съхраняване на криптовалути в рамките на Общността ще „подлежат на лицензиране или регистриране“.

Според законопроекта, промените няма да нарушат основните предимства на блокчейн технологията, а даже напротив – ще увеличат доверието в нея и виртуалните валути.

„Надеждността на виртуалните валути няма да се повиши, ако се използват за престъпни цели. В този контекст, анонимността ще се превърне по-скоро в пречка, отколкото в актив за използването на виртуалните валути и разпространението на потенциалните им ползи.

Включването на платформите за обмен на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, няма да реши изцяло въпроса с анонимността, свързана със сделките с виртуални валути, тъй като голяма част от средата, в която се използват виртуални валути, ще остане анонимна, тъй като ползвателите могат да сключват сделки и без платформи за обмен или доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги”, уточнава се в документа.

“За целите на борбата с рисковете, свързани с анонимността, националните звена за финансово разузнаване (ЗФР) следва да бъдат в състояние да свържат адресите на виртуални валути със самоличността на собственика на виртуалните валути.

В допълнение към това, следва допълнително да се проучи възможността на ползвателите да се позволи доброволно да представят самостоятелна декларация пред определените органи“, пише още в предложенията, които са официални още от миналата 2016 г., но съгласие около тях бе постигнато чак сега.

В документа е посочена и дефиниция на виртуалните валути.

„Виртуални валути“ означава цифрово представяне на стойност, която не се емитира от централна банка или публичен орган, не е непременно свързана с фиатна валута, но се приема от физически или юридически лица като начин на плащане и може да се прехвърля, съхранява или търгува по електронен път”, пише в предложението за директива.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *